יום שישי, 16 באוקטובר 2015

זכויות אזרחים ותיקים

זקן בן 109 שנפטר שנתיים לאחר צילום התמונה.
 מקור התמונה: ויקיפדיה

תכנון ניהול נאות של כלכלת המשפחה (או כלכלת יחיד) מחייב לדעת מה מצבכם הכלכלי. חשוב גם לדעת מה הן הזכויות המגיעות לכם.
זה חשוב יותר כשאתם בגיל מתקדם ופוטנציאל ההשתכרות שלכם קטן יותר.

בפוסט זה אציג זכויות עיקריות המגיעות לאזרחים ותיקים. אציג גם קישורים לאתרים בהם ניתן למצוא מידע כולל ומפורט. אין הכוונה להציג כאן רשימה ממצה של כל הזכויות המגיעות לאזרחים ותיקים.

אם אתם אזרחים וותיקים, אני מציע לכם לבחון האם אתם מנצלים את כל ההטבות להם אתם זכאים. רצוי לעשות זאת אחת לתקופה כי ההטבות עשויות להשתנות.

הזכות שלא מגיעה לאזרחים ותיקים בישראל
הזכות הזו מגיעה לאזרחים גילאי 65 ומעלה ביפן, בשוויץ, במדינות סקנדינביה, בניו-זילנד, באוסטריה ובמדינות נוספות.
זוהי הזכות לעבוד.
לשוק העבודה בישראל אין כניסה מעל לגיל 45. במקצועות ההיי-טק גם גיל 40 ולפעמים 35 הוא גיל מבוגר מדי.

ממשלת ישראל לא עושה מספיק על מנת לעודד עבודת מבוגרים. לא רק האזרחים בגילאים המבוגרים נפגעים מכך: גם המשק הישראלי מפסיד מיליארדי שקלים.

ביפן למשל, הבינו עוד בשנות ה-60 את מגמת עליית תוחלת החיים והממשלה השקיעה בבניית מרכזי הכשרה ותעסוקה לקשישים.

הגדרת אזרח ותיק
אזרח ותיק הוא מי שהגיע לגיל פרישה מעבודה. נכון להיום (סוף שנת 2015) גיל הפרישה מעבודה של גברים הוא 67 ושל נשים נע בין 62 ל-64 לפי תאריך הלידה.

גמלאות וקצבאות

1. קיצבת זיקנה של מוסד לביטוח לאומי
זהו הרובד הפנסיוני הראשון.   
גובה קצבת זיקנה בסיסית ליחיד בשנת 2015 הוא 1,617 ש"ח.
גובה קצבת זיקנה בסיסית לזוג בשנת 2015 הוא 2,387 ש"ח

לקצבה מתווספת תוספת ותק המגיעה עד למקסימום של 50% מהקצבה הבסיסית.
על כל שנה של תשלום ביטוח לאומי מעל ל-10 שנים מתווספת קצבה של 2%. אין תוספת מעבר ל-25 שנות ותק.

2. תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
זכאים לקבל אותה פנסיונרים שיש להם פנסיה נמוכה (עד 1,204 ש"ח ליחיד ועד 1,898 ש"ח לזוג) או שכר נמוך מעבודה (עד 1,852 ש"ח ליחיד ועד 2,222 ש"ח לזוג)) ואין להם חסכונות מעל ל-80,000 ש"ח.


 3. קצבאות נוספות תלויות מצב
קצבת שאירים במקרה של פטירת בן/בת זוג
קצבת נכות וסיעוד בבמקרה של נכות או מצב סיעודי

הנחות

1. ארנונה
אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחה בארנונה בשיעור העשוי להגיע ל-25% עד 30%. ההנחה ניתנת רק עד 100 מ"ר משטח הדירה.
התנאים לזכאות להנחה כוללים מבחני הכנסה. התנאים וגובה ההנחה עשויים להיות שונים ברשויות מקומיות שונות.

2. תחבורה ציבורית
הנחה של 50% באוטובוסים וברכבת. זכאות להנחה: נשים מגיל 60 וגברים מגיל 65.

3. עמלות בבנקים
תושבים ותיקים זכאים להנחה בעמלות הבנקים. הם משלמים על ארבע פעולות באמצעות פקיד (פעולות יקרות) כאילו היו פעולה אחת בערוץ ישיר (פעולה זולה).

4. בריאות
הנחה של 10% על תרופות מעל גיל 75.
הנחה של 50% בתקרת התשלום להשתתפות עצמית בשירותים רפואיים בכל רבעון. זכאות להנחה כשאחד מבני המשפחה מעל לגיל 65.

5. תרבות ולימודים
אזרחים ותיקים עשויים להיות זכאים להנחות. בחלק מהמקרים מדובר בחוגים או בפעולות תרבות מטעם עירייה או מועצה מקומית. שיעור ההמחה עשוי להשתנות מעיר לעיר. 

פטורים ממיסים

1. פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
אם אתם מקבלים קיצבת זיקנה מהמוסד לביטוח לאומי בגיל הזכאות לקיצבת זיקנה או בגיל הפרישה (בגיל הפרישה זה מותנה בגובה ההכנסה), אתם פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי.
למרות זאת המוסד לביטוח לאומי גובה בניגוד לחוק, במצבים מסוימים, דמי ביטוח לאומי מחלק ממקבלי הקיצבה. מדובר בכ-13 אלף אנשים. מבקר המדינה התריע על כך בדוח השנתי לשנת 2014. אם אתם מקבלים קיצבת זיקנה, וודאו שאתם לא משלמים דמי ביטוח לאומי.

2. החזר מס הכנסה אוטומטי לגמלאים על תכניות חיסכון ופיקדונות 
ניכוי עד לסכום של 9,840 ש"ח ליחיד ועד 16,560 ש"ח לזוג. גמלאים שהכנסתם נמוכה עשויים להיות זכאים לפטור גבוה יותר.
מימוש הזכות: באמצעות פנייה למס הכנסה לתיאום מס או בקשה להחזר אחרי הניכוי. 

זכויות נוספות של קבוצות מיוחדות של אזרחים ותיקים


אזרחים ותיקים ואזרחים ותיקים ניצולי שואה
בהגדרה כל ניצול שואה הוא גם אזרח ותיק. כשמדובר בזכויות כמו הנחות במיסי עירייה אי אפשר לקבל הנחות כפולות, כך שאם אזרח ותחק הוא גם ניצול שואה הוא צריך לבחור: לקבל הנחה בארנונה כניצול שואה או לקבל הנחה בארנונה כאזרח ותיק. ברוב המקרים, עדיף לבחור בהנחה או בזכות הניתנת לניצול שואה. 

מידע נוסף על זכויות ניצולי שואה קראו בפוסט: זכויות ניצולי שואה.

אזרחים ותיקים המקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה
מקבלי תוספת השלמת הכנסה עשויים לקבל הנחות גדולות יותר מאזרחים ותיקים רגילים.
בין ההנחות המוגדלות:
הנחה בחשבון חשמל (50% עד תקרת צריכת חשמל), סיוע בשכר דירה, הנחה בתשלומי בזק על קו טלפון קווי, הנחה בארנונה, הנחה בתשלומי קופת חולים ומענק חימום (מענק חימום ניתן רק לאלה המתגוריים באזור קר).

אזרחים ותיקים מקבלי קצבת שאירים
אזרחים ותיקים המקבלים קצבת שאירים, עשויים לקבל הטבות גדולות יותר מאזרחים ותיקים רגילים.

אזרחים ותיקים מקבלי קצבת נכות
אזרחים ותיקים המקבלים קצבת שאירים, עשויים לקבל הטבות גדולות יותר מאזרחים ותיקים רגילים.

אזרחים ותיקים במצב בריאות לא תקין

1. עשויים להיות זכאים לטיפול רפואי בבית במקום בקופת חולים.

2. עשויים להיות זכאים לקבל מכשירי שמיעה

אזרחים וותיקים במצב כלכלי גרוע במיוחד
מקווה שאף אחד מהקוראים לא יהיה במצב כזה, אבל אם מצבם הכלכלי של קשישים הוא כל כך קשה עד שאין להם מספיק כסף על מנת להתקיים ואין להם נכסים כלכליים או אפשרות להשתכר, הם זכאים לקבל מזונות מקרובי משפחה, כגון: ילדים.
למימוש הזכות צריך להגיש תביעה לבית דין לענייני משפחה (אפשר לקבל סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים).

התנאי לקבלת המזונות הוא שלנתבע יש הכנסה מעבר להכנסה מספקת על מנת לכלכל את עצמו ואת בן/בת זוגו, ילדיו וילדי בן/בת זוגו.

התקווה שלא תגיעו לכך מתייחסת גם למצב עצמו וגם לכך שקרובי משפחה המסוגלים לעזור לו, אינם מעוניינים לעשות זאת.


אתרים עיקריים עם מידע על זכויות אזרחים ותיקים 

כל זכות: פורטל זיקנה והזדקנות     

אתר המשרד לאזרחים ותיקים. ראו למשל: המדריך לאזרח הוותיק -  זכויות, הטבות ומידע עבור האזרחים הוותיקים בישראל

אתר המוסד לביטוח לאומי

אתר מס הכנסה: הקלות במס הכנסה לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות


אתרי אינטרנט של הרשויות המקומיות

מה הבעיה?
רבים מהקשישים אינם מחוברים לאינטרנט ו/או אינם יודעים להשתמש בו.
לא בטוח שיגיעו לפוסט זה ולרשימת אתרי המידע שבתוכו.

אם אתם בנים או יותר טוב נכדים של אזרחים ותיקים, אתם מוזמנים לקרוא ולהעביר לידיעתם את המידע. אתם גם מוזמנים ללמד אותם, כיצד להשתמש באינטרנט.

אם אתם קשישים, אולי הגיע הזמן להתחבר לאינרטנט וללמוד איך פועלים בו, לפחות ברמה הכי בסיסית.

ההמלצות שלי

1. בדקו היטב מה הן הזכויות המגיעות לכם ומצו אותן.

2. נקודות התחלה טובה הוא פורטל זכויות אזרחים ותיקים באתר כל זכות. הוא מרכז את הזכויות ומצביע למידע נוסף באתרים אחרים.

3. אם אינכם יודעים לגשת לאינטרנט, היעזרו בדור הילדים שלכם או אפילו טוב יותר בדור הנכדים.  


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מי יכול להרשות לעצמו להתגרש?

  עולם העבודה כבר מזמן אינו דומה לעולם העבודה שהכרנו לפני כמה עשרות שנים : יותר דינאמי, פחות יציב, רבים כבר לא עובדים כשכירים במקום עבודה קב...