יום שבת, 22 בדצמבר 2018

שאלות ותשובות על הפרשה לחיסכון פנסיוני


האם כל מעביד חייב להפריש לפנסיה?
החל משנת 2008 מעבידים חייבים להפריש לפנסיה עבור כל עובד, למעט מקרים חריגים שיצוינו בהמשך. בנוסף מנוכה משכרו של העובד לחיסכון פנסיוני והמעביד צריך להפריש כסף לפיצויי פיטורים. 

מהו שיעור ההפרשה לפנסיה? 
מעביד - 6.5% 
עובד - 6%
פיצויי פיטורים - 6%
סך הכל: 18.5%

עבור אילו עובדים חובה להפריש לפנסיה? 
גברים מעל גיל 21.
נשים מעל גיל 20.

עבור אילו עובדים אין חובה להפריש לפנסיה? 

1. עובד שאין לו ביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו אינו זכאי לפנסיה עבור ששת החודשים הראשונים של עבודתו.

2. עובדים חדשים מעל לגיל הפרישה המקבלים קצבת פנסיה. אם הם מקבלים קצבת אזרח ותיק של הביטוח הלאומי ואינם מקבלים קצבת פנסיה אחרת, יש להפריש עבורם לפנסיה.

האם עובד לפי שעות או לפי ימים זכאי להפרשה לפנסיה?
כן. העובד מקבל את התשלום אחת לחודש. המעסיק צריך להפריש לפנסיה כפי שהוא מפריש לעובד שכיר על בסיס חודשי.

ממתי מקבל עובד הפרשה לפנסיה?   

1. עובד שיש לו ביטוח פנסיוני מקבל הפרשה לקרן פנסיה החל מהמוקדם משני האירועים הבאים:
    א. סיום שלושה חודשי עבודה 
    ב. סיום שנת המס. 
הוא מקבל את ההפרשה רטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו.

2. עובד שאין לו ביטוח פנסיוני קודם זכאי להפרשה אחרי שסיים לעבוד שישה חודשים. הוא אינו זכאי להפרשה רטרואקטיבית.

אם המעביד לא מעביר או לא מעביר בזמן את התשלום?  

1. לא לשלם פנסיה זו עבירה פלילית.


2. המעביד חייב להעביר את התשלום תוך המוקדים מבין שני התאריכים הבאים: 15 לחודש בו קיבל העובד משכורת או 7 ימי עסקים מהיום בו שולמה המשכורת.


3. איחור של 31 יום מהמועד בו היה מהעביד צריך לשלם את המשכורת נחשב להלנת שכר. העובד זכאי לפיצוי גם במקרה שהמשכורת עצמה שולמה בזמן.


איך יודעים שהמעביד העביר את הכסף לחיסכון הפנסיוני? 
לא מספיק לראות שהסכומים מופיעים בתלוש המשכורת. חשוב לוודא שהם מופיעים בדיווחים של חברת הביטוח או בית ההשקעות שמנהלים את החיסכון הפנסיוני שלכם.

להיכן יכול המעביד להפקיד את החיסכון הפנסיוני?  
המעביד יכול להפקיד לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים או לקופת גמל.

האם יש הבדל בין המכשירים השונים לחיסכון פנסיוני?  
יש הבדלים מהותיים בין מכשירים שונים. קופת גמל אינה מחייבת מרכיב ביטוחי. בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים יש מרכיב ביטוחי. קופת גמל אינה משלמת קצבת פנסיה חודשית בגיל הפרישה. לקראת הפרישה אפשר לצרף את סכום החיסכון בקופת גמל לחיסכון פנסיוני אחר המשלם קצבה חודשית.

האם אפשר לבטל את ביטוח החיים בקרן פנסיה?  
ביטול ביטוח החיים מגדיל את החיסכון משום שהסכום הכולל שמהעביד מעביר אינו משתנה.
יחידים ללא ילדים קטינים יכולים לבטל את ביטוח החיים. אם חס וחלילה ילכו לעולמם בטרם עת, ממילא אף אחד לא יקבל את סכום הביטוח.
נדרשת פנייה לחברת הביטוח או בית ההשקעות ומילוי טופס. צריך לבצע את ההליך הזה כל שנתיים, אחרת יהיה ביטוח חיים אוטומטי אחרי שנתיים.

מי מחליט לאיזה מכשיר חיסכון פנסיוני יופקד הכסף? 
העובד יכול לבחור להיכן יופקד החיסכון הפנסיוני שלו.

האם העובד יכול לבחור את החברה שתנהל את החיסכון פנסיוני שלו? 
כן. העובד יכול לבחור ועל המעביד לפעול בהתאם לבחירת העובד.  

מה הם השיקולים העיקריים בבחירת החברה שתנהל את החיסכון פנסיוני? 

תשואה - התשואה היא הרווח על השקעת כספי החיסכון. מעוניינים להגדיל אותה.
עמלות ודמי ניהול - תשלומים לגוף המנהל את החיסכון. מעוניינים להקטין אותם.
סיכון - מעוניינים להקטין אותו. 

השיקולים הם פשוטים אבל ההערכה המעשית שלהם עשויה להיות קשה ומורכבת.

מה הן קרנות פנסיה ברירת מחדל? 
קרנות הפנסיה עלולות לגבות דמי ניהול מקסימליים המותרים להן בחוק מעובדים שאינם חלק מקבוצת עובדים גדולה וחזקה. 
רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון עושה בכל שנה מכרז בין הגופים המנהלים קרנות פנסיה על מנת לבחור קרנות פנסיה ברירת מחדל. קרנות הפנסיה הנבחרות הן אילו שמציעות דמי ניהול נמוכים יותר. עובד חדש, שלא בחר קרן פנסיה, מצורף אוטומטית לאחת מהן. עובד חדש ועובד וותיק יכול לבקש להצטרף לאחת מהן.

האם בחירת חברה שתנהל את החיסכון פנסיוני היא לכל החיים? 
לא. ניתן לבקש לחסוך בחברה אחרת מהחברה בה חסכתם. ניתן לעבור לקרן פנסיה אחרת וניתן להעביר קופת גמל לניהול על ידי חברה אחרת.

האם ניתן לאחד חסכונות בקרנות פנסיה שונות? 
כן. עובד שמעבידים קודמים הפקידו עבורו בקרנות פנסיה אחרות יכול לבקש לצרף את החסכונות.


האם עצמאים חייבים להפריש לפנסיה? 

כן. החל מ-1 בינואר 2017 עצמאים חייבים להפריש לפנסיה. 

לאן עצמאים מפרישים לפנסיה? 


קרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופת גמל. 

כמה חייבים עצמאים להפריש לפנסיה? 


עד מחצית השכר הממוצע במשק - 4.45% מעל מחצית השכר הממוצע במשק - 12.55%.  

האם עצמאים חייבים כל חודש להפריש לפנסיה? לא. הם יכולים להפריש כל חודש או פעם ברבעון.

מידע נוסף

שאלות ותשובות אלו נכתבו בגלל מספר ליוויים פיננסיים של משפחות ויחידים בהם התברר שלא ידעו דברים בסיסיים בהקשר זה ולפעמים גם לא קיבלו את מה שמגיע להם.

ישנם מקורות מידע מלאים יותר, ובשונה מפוסט זה, גם מתעדכנים באופן קבוע.

מומלץ לגשת לאתר כל זכות ולאתרי רשות שוק ההון ומשרד האוצר.

להלן קישור לכמה דפים:

כל זכות - חובת ביטוח פנסיוני לעובדים

כל זכות - מדריך ביטוח פנסיוני כללי לעובד

מהן קרנות פנסיה נבחרות? 

משרד האוצר - פנסיה חובה לעצמאים: כמה להפקיד?

השימוש במידע בפוסט זה הוא על אחריות המשתמש. הוא אינו תחליף לייעוץ פנסיוני על ידי מומחים.
   

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שירות לקוחות ב-Chat: כיצד הוא קשור לנהיגה מהירה מדי בכביש?

  בדיחה ישנה עוסקת בנהגים הנוסעים מהר מדי על הכביש. הם רוצים להגיע מהר אבל לא איכפת להם לאן יגיעו. רמז עבה: לבית חולים או לבית עלמין.  יש די...