יום רביעי, 23 באוקטובר 2019

האם קופת גמל להשקעה היא בכלל קופת גמל?

בפוסט קודם בסדרת הפוסטים על קופות גמל שאלתי: האם קופת גמל משלמת לקצבה היא בכלל קופת גמל?   
בפוסט זה תישאל בדיוק אותה שאלה לגבי קופת גמל להשקעה. 

קופת גמל להשקעה היא מוצר חדש שנוצר בסוף שנת 2016. מדובר במוצר השקעה נזיל, כלומר: ניתן לפדות אותו בכל עת ולשלם מס רווחי הון רגיל. מדובר ב-25% על רווחים ריאליים ולא מס בשיעור  של 35% שמשלמים על משיכת קופת גמל רגילה לפני הזמן. 

האם מוצר הניתן למשיכה בכל עת הוא בכלל קופת גמל שמיועדת לחיסכון פנסיוני? 
פקידי האוצר בנו מוצר דו-תכליתי. מי שרוצה להמשיך לחסוך יכול לחסוך לפנסיה ואז יהיה פטור מתשלום מס הכנסה על הרווחים. מי שרוצה ימשוך את הכסף בכל עת ועבורו זה אפיק השקעה. 
במידה מסוימת המוצר החדש הזה הוא חזרה לקופת הגמל הקלאסית מהעבר הרחוק. יש הבדלים בין שני מוצרים אלה אבל שניהם מוצרים דו-תכליתיים: הם מיועדים או להשקעה ולפדיון עם תשלום מס או לחיסכון פנסיוני.

מדובר במוצר חדש שטרם הוגדר בו כיצד אפשר יהיה לקבל קצבת פנסיה ממנו. הוא אינו מוגדר כקופת גמל משלמת לפנסיה. הניחוש שלי הוא שיגדירו אותו בהקשר זה בדומה לקופת גמל רגילה שהיא קופת גמל לא משלמת.


מאפייני קופת גמל להשקעה


1. ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה עד 70,000 שקלים בשנה.

2. ניתן לתת הוראה למשוך את הכסף בכל עת ולשלם מס רווחי הון.

3. ניתן להשאיר את הכסף בקופת הגמל להשקעה עד לגיל 60 או יותר ולהפוך את החיסון לקצבתי. במקרה זה פטורים מתשלום על רווחי הון.  

4. כמו בקופות גמל אחרות יש מסלולי השקעה. מסלולי ההשקעה נבדלים בתמהיל ההשקעות שלהם. ניתן לעבור ממסלול למסלול ללא תשלום מס על רווחי הון.

5. במקרה מוות ניתן להעביר את קופת הגמל להשקעה ליורשים באותם תנאים: משיכה מחויבת במס רווחי הון. קצבת פנסיה בגיל המתאים פטורה ממס רווחי הון.

6. במסגרת חיסכון לכל ילד מפקידה מדינת ישראל כסף לכל ילד במקום קצבת הילדים. ההורים יכולים לבחור בין קופת גמל להשקעה לבין תוכנית חיסכון בבנק. לא ניתן למשוך את הכסף לפני שהילד מגיע לגיל 18. עד גיל 21 המדינה נושאת בעלות דמי הניהול. קופות הגמל להשקעה של חיסכון לכל ילד נפרדות מקופות גמל להשקעה של אחרים. 


השוואה למוצרי השקעה מתחרים

קופת הגמל להשקעה מתחרה בעיקר בשלושה סוגי מוצרי חיסכון: תוכניות חיסכון בבנקים, פוליסות חיסכון בחברות הביטוח וקרנות נאמנות.

בכל השוואה כזו צריך להיזהר משום שיתרונות או חסרונות עשויים להיות תלויי הקשר. 
אם אני מציין כאן יתרון או חיסרון, זה אינו יכול להיות בסיס להחלטה באיזה מוצר חיסכון להשקיע.
מי שרוצה להשקיע מוזמן להתייעץ עם אנשים שזהו תחום מומחיותם. 


תוכניות חיסכון

לקופת גמל להשקעה יש יתרון בגמישות: ניתן למשוך את הכסף בכל מועד. תוכניות חיסכון ניתן לפדות רק בתום מועד החיסכון או בנקודות יציאה מוגדרות מראש. 

יתרון גמישות אחר הוא ביכולת להפוך את החיסכון לפנסיוני. למרבית החוסכים זהו יתרון כמעט חסר משמעות. מי שקרא את הפוסט על קופת הגמל הקלאסית מבין שרוב הכספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה ייפדו לפני גיל הפנסיה. בדיוק כפי שקרה בקופת הגמל הקלאסית.

קיימת גם גמישות במסלול ההשקעה בעוד בתוכניות חיסכון הוא קשיח או כמעט קשיח (נותן ברירה בין שני מסלולים).

מי שיבחן תשואות אחורה בזמן קרוב לוודאי שיגלה כי תשואות קופות הגמל להשקעה היו בדרך כלל גבוהות מתשואות תוכניות החיסכון. 
במצב הכלכלי הלא ברור בעולם אני רוצה להיזהר ולא להציג את זה גם כיתרון בעתיד.


קרנות נאמנות

קרן נאמנות הוא מוצר עם תמהיל השקעות בטווח ידוע. היתרונות של קופת גמל להשקעה בהשוואה אליו הם:

1. גמישות במעבר למסלולי השקעה אחרים.

2. דחיית תשלום מס רווחי הון
במקרה של שינוי מסלול בקופת גמל להשקעה לא משלמים מס. במקרה של קרן נאמנות אין שינוי מסלול. הדרך לשנות מסלול היא מכירת קרן הנאמנות ורכישת קרן נאמנות עם תמהיל השקעות אחר. 
במכירה כזו משלמים מס רווחי הון.
אגב, קנייה ומכירה של קרנות נאמנות עשויה לגרום לתשלום עמלה. שינוי מסלול בקופת גמל להשקעה אינו כרוך בתשלום עמלה.


פוליסות חיסכון

פוליסת חיסכון הוא מוצר חיסכון של חברות ביטוח. אם אתם רוצים להבין את מהות המוצר קראו פוסט שכתבתי על פוליסת החיסכון של אחת החברות

בפוליסת חיסכון יש את אותם יתרונות שציינתי שיש לקופת גמל להשקעה ביחס לקרנות נאמנות. 
גם ההשקעה בה נזילה וניתנת למשיכה תוך מספר ימים.השוואה לקופת גמל      

לקופות גמל להשקעה יש יתרון בולט ביחס לקופות גמל רגילות בהקשר של נזילות: ניתן למשוך את הכסף בכל זמן שרוצים ולשלם מס רווחי הון רגיל של 25% מהרווחים.
בקופות גמל רגילות קשה למשוך כספים. בנוסף לכך משלמים מס של 35% מסכום המשיכה (למעט מקרים חריגים, שלא כאן המקום לפרט אותם). 

החסרונות מרובים:


1. סכום ההפקדה השנתי מוגבל ל-70,000 שקלים

2. אין הטבות מס על הפקדות לחיסכון
על הפקדות לקופת גמל לא באמצעות מעביד ניתן לקבל הטבות מס בשנת ההפקדה. מדובר על זיכוי ממס הכנסה ועל ניכוי ממס הכנסה. 
על הפקדות לקופת גמל להשקעה אין הטבה כזו.

3. לא ניתן להעביר קופת גמל להשקעה מבית השקעות או חברת ביטוח לבית השקעות אחר או חברת ביטוח אחרת.
קופת גמל רגילה ניתנת להעברה. בהתחשב בהבדלי יכולת בין שחקנים בשוק בהקשר של ניהול קופות גמל ובהבדלים בדמי הניהול, זה עשוי להיות משמעותי.  

4.  מספר מסלולי החיסכון קטן יחסית לקופת גמל רגילה

5. לא ניתן לנהל אישית קופת גמל להשקעה.
חוסך יכול לנהל לבד קופת גמל. המונח המקצועי הוא IRA . אקדיש לנושא זה פוסט ייעודי.  
יתרון זה רלוונטי רק עבור חלק קטן מהחוסכים. אלה שמסוגלים לנהל היטב או באופן סביר את קופת הגמל שלהם.

6. לטווח זמן ארוך תשואות של קופת גמל רגילה עשויה להיות גבוהה יותר משום שקל יותר לנהל אותה.
קל יותר להעריך מתי ייפדו כספים מקופת גמל רגילה מאשר מקופת גמל להשקעה. המשמעות היא שמנהלי ההשקעות יכולים להעריך טוב יותר איזה סכומים יפדו באיזה מועד. הפרמטר הזה עשוי לשפר את היכולת שלהם להשקיע כספים.

בהסתברות גבוהה, חלק גדול מהחוסכים אינם מתכוונים לחכות עד הפנסיה וימשכו את הכסף בטווח זמן בינוני או אפילו קצר. כך היה גם בקופת הגמל הקלאסית לפני שנת 2008. קופת גמל להשקעה מנסה להציג מודל דומה לקופה הקלאסית. סביר להניח שהתנהגות החוסכים לא תהיה שמרנית יותר מהתנהגות החוסכים בעבר.

זהירות!!!  


מטרת הפוסט אינה לייעץ בבחירת השקעה אלא להציג את המוצר הפיננסי קופת גמל להשקעה. לא ירדתי לעומקם של נושאים. 
איני יועץ השקעות מוסמך ולכן איני מייעץ במה להשקיע.  

כל החלטה ביחס להשקעה היא תמיד: 

1. משתנה בהתאם לנתונים ספציפיים לכל חוסך או משקיע. 

2. צריך להביא בחשבון עלויות נלוות כמו דמי ניהול ועמלות.


3. צריך להביא בחשבון תשואה.

בניגוד לעמלות ודמי ניהול שידועים, תשואות עתידיות הן נעלם לא ידוע. 

4. צריך להביא בחשבון סיכונים. 

במסגרת זו לא בוחרים רק מוצר או מוצרים להשקעה. 
בין השאר נדרש: 

א. לבחור מסלול בתוך קופת גמל להשקעה או מכשיר פיננסי אחר שיש בו מסלולים. 

ב. לבחור את הגוף שמנהל ההשקעה. 

לסיכום

קופת גמל להשקעה הוא מוצר חדש שעדיין לא נסגרו בו כל הקצוות. הוא מוצר לחיסכון לטווח זמן בינוני ו/או ארוך.

לגמישות בזמן החיסכון יש מחיר בהשוואה לקופות גמל אחרות שמיועדות לחיסכון עד גיל 60 לפחות.

מרבית החוסכים צפויים יש לו יתרונות וחסרונות בהשוואה למוצרי השקעה אחרים.

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שירות לקוחות ב-Chat: כיצד הוא קשור לנהיגה מהירה מדי בכביש?

  בדיחה ישנה עוסקת בנהגים הנוסעים מהר מדי על הכביש. הם רוצים להגיע מהר אבל לא איכפת להם לאן יגיעו. רמז עבה: לבית חולים או לבית עלמין.  יש די...