יום ראשון, 16 בינואר 2011

אירועים בכלכלת המשפחהבפוסט קודם עסקתי בשלושה מצבים בהם נדרש ייעוץ ואימון בכלכלת המשפחה. בפוסט זה אתייחס יותר לעומק למצב השלישי: התרחשות אירוע.


אירועים מתרחשים בעולם האמיתי ובמערכות תאורטיות וממוחשבות.
גם בכלכלת המשפחה מתרחשים אירועים מסוגים שונים. לפני שאתייחס אליהם אגע על קצה המזלג באירועים כפי שהם מוגדרים בעולם של מערכות ממוחשבות. מהמושגים העוסקים במערכות אלה אנסה לגזור סווג של אירועים בכלכלת המשפחה ואופן הטיפול בהם. 


אירועים במערכות מידע
מערכות מידע וארכיטקטורות מחשוב לא היו בנויות לטפל באירועים בשנים האחרונות התחילו מערכות ממוחשבות לטפל גם בהיבט חשוב זה. הטיפול בא לידי ביטוי בארכיטקטורת מחשוב העוסקת באירועים ונקראת: 
Event Driven Architecture. או בעברית ארכיטקטורה מוכוונת אירועים. ספר מומלץ בתחום זה הוא הספר:
 שנכתב על ידי  K Many Chandy ו  W Roy Schulte.


אירוע במערכות מחשוב הוא שינוי מצב במכונת מצבים. משינוי המצב נגזרת פעילות של מערכות מחשוב. האירוע במערכת מחשוב מייצג אירוע עסקי או אירוע אחר בעולם האמיתי.


ארכיטקטורה מוכוונת אירועים מגדירה שלושה סוגי משתתפים:

  • מייצר אירוע (Event Producer) - הארכיטקטורה עשויה להגדיר מספר רב של ישויות מסוג זה.
  • צרכן אירוע (Event Producer) - הארכיטקטורה עשויה להגדיר מספר רב של ישויות מסוג זה.
  • מטפל באירועים (Event Handler) - מוגדרת רק ישות אחת כזו. זו ישות מרכזית המקבלת חיוויים על התרחשות אירועים.

אירוע עשוי להיות אירוע פשוט או אירוע מורכב (Complex Event). אירוע מורכב הוא תוצר של צירוף מספר אירועים פשוטים.
סוג אירועים נוסף שיש לו רלוונטיות לניהול כלכלת המשפחה הוא אירוע זמן (Time Event). 
אירוע זמן הוא אירוע הצפוי להתרחש בזמן מסוים ולכן יש לגביו מידע מוקדם. למשל: אירוע של חיוב בהוראת קבע בנקאית בתאריך מסוים בחודש. 


האופן בו נערכת מערכת ממוחשבת מראש לטיפול באירועים הוא באמצעות בניית  Event Handler. רכיב זה מגדיר את אופן הטיפול בכל אירוע.


ניהול אירועים בחיים הכלכליים של המשפחה

גם לאירועים בכלכלת המשפחה ניתן להיערך מראש ברוב המקרים. 
כך למשל כאשר נולד ילד ניתן להניח שצפויה בעתיד סדרת אירועים כמו: צורך במטפלת או מישהו מבני המשפחה בשנים הראשונות בחייו, לימודים בבית-ספר יסודי, חגיגת בר-מצווה או טיול בר-מצווה, לימודים בבית ספר תיכון, שירות צבאי ולימודים גבוהים או לימודי מקצוע. 
לכל אחד מהאירועים שצוינו יש משמעות כלכלית וניתן לתכנן מראש כיצד נערכים אליהם.


אגב, מרבית האירועים בסדרת האירועים שצוינו לעיל הם אירועי זמן: לא רק שניתן לשער שיתרחשו, אלא גם ניתן להעריך מתי יתרחשו.


באופן דומה, פרישה לגמלאות אף הוא אירוע זמן. ניתן להעריך שהפרישה תהיה בגיל הקבוע לפי החוק או בגיל הממוצע בו פורשים לפי הסטטיסטיקה. גם לאירוע זה ניתן להיערך מראש באמצעות חיסכון מתאים החל מגיל צעיר. 
נכון שההיערכות במקרה זה עשויה לחייב היעזרות באיש מקצוע שייחשב את הצבירה הנוכחית ואת הצבירה העתידית על פי הנחות מתאימות.


האם הפסקת פעולתו התקינה של מקרר או הפסקת פעולתה התקינה של מכונת כביסה הוא אירוע שניתן להיערך אליו? בוודאי שכן. העיתוי בו יפסיק מכשיר אינו ידוע מראש, אבל ברור שאירוע כזה צפוי להתרחש.
הפתרון הוא שמירת סכום כסף מסוים למקרה של התרחשות אירוע כזה.


 עד כאן עסקנו באירוע פשוט או בסדרת אירועים פשוטים.
המשמעות של התרחשות אירוע מורכב, עשויה להיות יותר מסכום המשמעויות של אירועים הפשוטים המרכיבים אותו.
אם ניקח לדוגמה אירוע מורכב הכולל: אשפוז סיעודי של בן משפחה, פיטורים מעבודה של בן משפחה אחר וגניבת רכב.


המשמעות הכלכלית של אשפוז סיעודי עשויה להיות הוצאה כספית גדולה ומתמשכת  (אלא אם כן הסתימה היערכות מתאימה לאירוע טרם התרחשותו). לכך יש להוסיף זמן שנדרש לתמיכה בבן המשפחה הסיעודי ואת המשמעויות הרגשיות של אירוע כזה.


המשמעות הכלכלית של פיטורים מעבודה היא הקטנת ההכנסות.
גם לכך יש משמעויות רגשיות וצורך בזמן לחיפוש מקום עבודה חלופי.


המשמעות של אירוע המורכב משני אירועים אלה היא שהמשפחה חייבת להוציא יותר כסף בכל חודש ומצד שני רמת ההכנסות (וגם רמת הביטחון בהכנסות) היא קטנה יותר. בן המשפחה שפוטר מהעבודה, עומד בפני הדילמה של ניהול זמנו: האם להשקיע יותר בטיפול בבן המשפחה המאושפז או להשקיע יותר בחיפוש אחר עבודה?


אם נוסיף לכך את האירוע של גנבת הרכב המשמעות עלולה להיות קושי בניידות וצורך בהשקעת זמן רב יותר ב: נסיעות, בתהליכי הטיפול בגנבה ובתהליכי רכישת רכב. 


האירוע המורכב משלושתם יוצר בעיה במאזן ההכנסות וההוצאות, הגדלת דרישות ההשקעה של זמן ביחד עם הגדלת הדרישות לניידות ממקום למקום ביחד עם הקטנת האפשרויות לניידות מהירה ממקום למקום. לכך יש להוסיף את המשמעויות הרגשיות של האירוע, שלא כאן המקום לנתחן, אבל הן קיימות והן עשויות להשפיע גם על האספקטים הכלכליים שהוצגו כאן.


ההיערכות לאירועים פשוטים בודדים ולסדרה עיתית של אירועים פשוטים עשויה בחלק מהמקרים להתבצע טוב יותר עם הסתייעות באיש מקצוע.
לאירוע מורכב קשה יותר להיערך מראש, כך שבלא מעט מקרים פנייה לייעוץ היא הכרח.


 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מי יכול להרשות לעצמו להתגרש?

  עולם העבודה כבר מזמן אינו דומה לעולם העבודה שהכרנו לפני כמה עשרות שנים : יותר דינאמי, פחות יציב, רבים כבר לא עובדים כשכירים במקום עבודה קב...