יום חמישי, 25 ביוני 2020

איך צריך לנהל קרנות פנסיה של יחידים ללא ילדים במדינה מתוקנת?

כבר בייעוץ הראשון בכלכלת המשפחה, שביצעתי לפני כעשר שנים, נתקלתי בדבר מוזר: אדם ששילם ביטוח כשלא יכול להיות מצב שבו יוכל לקבל תשלום מחברת הביטוח.
בפעם הראשונה היה מדובר בתשלום אובדן כושר עבודה (א.כ.ע) על ידי אדם שאינו עובד.
לסוכן הביטוח שלו זה לא ממש הפריע. 

עם השנים נתקלתי בלא מעט מקרים אחרים של תשלומים לביטוח ללא אפשרות תאורטית לקבל החזר כלשהו מחברת הביטוח.

המקרה השכיח ביותר הוא תשלום ביטוח חיים במסגרת קרן פנסיה כשמדובר באנשים ללא בן/בת זוג וללא ילדיםאיך זה מתנהל במדינת ישראל?


1. אדם מתחיל לעבוד ומצטרף לקרן פנסיה.

2. הוא ממלא פרטים אישיים בטופס, כולל זה שאין לו ילדים ושהוא רווק או גרוש או חס וחלילה אלמן.

3. אם לא ביקש שלא להיות מבוטח בביטוח חיים, הוא מבוטח בביטוח חיים באופן אוטומטי.

4. אם כן ביקש שלא להיות מבוטח בביטוח חיים, עליו לרוץ אחרי החברה או הסוכן על מנת לקבל, למלא ולהעביר להם טופס הצהרה שהוא יחיד ללא ילדים והוא מבקש לבטל את ביטוח החיים.

5. אם ביקש לא להיות מבוטח בביטוח חיים ומילא טופס, אחרי שנתיים באופן אוטומטי מתחילים לגבות ממנו ביטוח חיים.

6. כמובן שאם מישהו התגרש או חס וחלילה בן/בת הזוג שלו נפטר/ה ואין ילדים, לא מספיק שידווח לקרן הפנסיה על שינוי הסטטוס. על 

7. נדמה לי שהקורא הממוצע מספיק אינטליגנטי בכדי להבין שאחרי שנתיים נוספות שוב יתחדש באופן אוטומטי ביטוח החיים.


מה ה-Catch?

אם, חס וחלילה,אדם הולך לעולמו בטרם עת קרן הפנסיה משלמת לקרובי משפחתו את הסכום המגיע על פי ביטוח החיים שעשה. קרובי משפחתו בהקשר זה הם: האלמן או האלמנה והילדים של הנפטר. 

כשמישהו הוא יחיד אין אלמן או אלמנה.
כשלמישהו אין ילדים אין ילדים.
אף לא אחד יקבל את הכסף.

בין אם החוסך הפנסיוני עשה ביטוח חיים ובין אם לא עשה, המעביד מפריש את אותו סכום לקרן הפנסיה.
אם החוסך הפנסיוני ללא זוגיות וללא ילדים יוותר על ביטוח חיים אז הסכום שהועבר לביטוח חיים יועבר לחיסכון הפנסיוני שלו.


איך רואים את זה שאתם משלמים ביטוח חיים?


התרשים הבא הוא חלק מדיווח שנתי של קרן פנסיה של חברת מנורה-מבטחים. בכוונה לא צולמו פרטים מזהים של הלקוח.    

 שימו לב לשורה "קצבה חודשית לאלמן/נה במקרה מוות" ולשורה "קצבה חודשית ליתום במקרה מוות".

בשתי השורות הנ"ל מופיע סכום כסף. המשמעות היא שלחוסך הפנסיוני הזה יש ביטוח חיים.

הפרט היחיד ביחס לחוסך הפנסיוני שאני חושף בפוסט זה הוא: החוסך אינו נשוי ואין לו ילדים.

תוכלו למצוא את אותם נתונים גם בדוחות של חברות אחרות המנהלות קרנות פנסיה.
מבנה הדיווח עשוי להיות שונה אבל תמיד צריך להיות סעיף המרכז את התשלומים מקרן הפנסיה. 
תמיד יהיה שם סעיף של גובה התשלום לאלמן/נה ויתומים. 

כאמור חשוב לדעת האם אותם אלמנים אלמנות ויתומים האם אנשים חיים או פנטזיה של מישהו.איך זה צריך להתנהל במדינה מתוקנת?אציע לד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, כיצד היה ראוי שיפעלו הגופים המנהלים קרנות פנסיה במדינה מתוקנת בהקשר של ביטוח חיים?

התהליך המוצע:

1. חוסך ממלא טופס פרטים אישיים כשהוא מצטרף לפנסיה.

2. כשהחוסך דיווח בטופס שהוא רווק, גרוש או אלמן ואין לו ילדים באופן אוטומטי לא יהיה לו ביטוח חיים בקרן הפנסיה. 

3.  קרן הפנסיה תשלח לו תזכורת אחת לשנה או בתדירות אחרת שתהיה מקובלת עליה ועל החוסך הודעת אזהרה, שבמידה והתחתן ו/או נולדו לו ילדים עליו לעשות ביטוח חיים במסגרת הקרן.

4. קרוב לוודאי שאם הוא עובד עם סוכן ביטוח גם הסוכן לא ישכח להזכיר לו את זה.

5. החוסך יוסיף ביטוח חיים במועד שבו יהיה מישהו שזכאי לקבל את הכסף, אם חס וחלילה ילך לעולמו בטרם עת.

6. אם יתגרש או חס וחלילה יתאלמן, ללא ילדים יספיק דיווח לקרן הפנסיה על שינוי הסטטוס האישי שלו על מנת שיופסק ביטוח החיים באופן אוטומטי.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שירות לקוחות ב-Chat: כיצד הוא קשור לנהיגה מהירה מדי בכביש?

  בדיחה ישנה עוסקת בנהגים הנוסעים מהר מדי על הכביש. הם רוצים להגיע מהר אבל לא איכפת להם לאן יגיעו. רמז עבה: לבית חולים או לבית עלמין.  יש די...