יום שבת, 17 בדצמבר 2016

קרן פנסיה משלימה: המוצר המוכר פחות לחיסכון פנסיוני

סוכני הביטוח לא יספרו לכם על מוצר חיסכון פנסיוני הנקרא קרן פנסיה משלימה.
חברות הביטוח לא יפרסמו את המוצר הזה.
מדובר במוצר שאינו מתאים למרבית החוסכים. 
מדובר במוצר שבעבר היה המוצר שעליו מרוויחים סוכני הביטוח וחברות הביטוח פחות מאשר על מוצרים אחרים. הם הרוויחו פחות משום שהמוצר היה המוצר ללא ביטוח.
המוצר השתנה מאז והוא כולל ביטוח בדומה לקרן פנסיה רגילה אבל הסוכנים לא בהכרח שינו את יחסם אליו.

מהות המוצר
את קרנות הפנסיה הרגילות, הנקראות בשפה המקצועית קרנות פנסיה מקיפות, מרבית הקוראים מכירים במידה זו או אחרת, משום שהחיסכון הפנסיוני של רבים מהם מתנהל בהן. מעל תקרת שכר של פעמיים השכר הממוצע במשק לא ניתן לחסוך בקרן פנסיה מקיפה. אחת האפשרויות לחיסכון פנסיוני על הכסף שמעל לאותה תקרה היא קרן פנסיה משלימה.  

קרן פנסיה משלימה היא מוצר דומה לקרן פנסיה מקיפה עם מספר הבדלים:

1. אין בו אגרות חוב מיועדות עם תשואה מובטחת
חלק מהחיסכון לפנסיה בקרנות הפנסיה הוא באג"ח ממשלתי עם תשואה מובטחת. בתנאי השוק של היום (ריביות נמוכות ותשואות נמוכות באפיקי השקעה רבים) מדובר בתשואה מובטחת גבוהה.

עד מתי תימשך הקצאת אג"ח ממשלתי מיועד לקרנות הפנסיה?
בעיתונות הכלכלית המקוונת נתקלים מדי פעם בכתבות על פיהן משרד האוצר עומד לשנות את הנושא של אג"ח עם תשואה מובטחת לרעת החוסכים על מנת להתאים את החיסכון לתנאי השוק החדשים.

יתכן שאחוז קטן יותר מהחיסכון יושקע בהן. יתכן שבשלב כזה או אחר הן יבוטלו לגמרי. תסריט סביר יותר הוא שחלקן בחיסכון יהיה דיפרנציאלי לפי גיל החוסך: עבור חוסכים בגיל הפנסיה או בגיל המתקרב לגיל הפנסיה יישמר או אפילו יעלה אחוז החיסכון באמצעות אג"ח מיועדות. לגבי צעירים יותר יבוטל או יוקטן.

2. ניתן להפקיד בה סכומים גבוהים יותר ולאו דווקא בהפקדות חודשיות 
אפשרות זו הפכה אותה למתאימה יותר לעצמאים.

3. סכום הכסף הכולל המנוהל בה קטן בהרבה מסכום הכסף המנוהל בקרן פנסיה
עשויות להיות לכך שתי השלכות שליליות: מגוון קטן יחסית של מסלולי חיסכון ואפשרויות קלות יותר למניפולציות לאו דווקא חוקיות על ידי גורם המביא מספר רב של חוסכים.  

4. דמי הניהול עלולים להיות גבוהים יותר מאשר בקרן פנסיה מקיפה
עמדת המיקוח של שכירים שמרבית החיסכון שלהם בקרן פנסיה מקיפה טובה הרבה פחות בקרן פנסיה משלימה.

למי מיועד המוצר?
המוצר מיועד לבעלי שכר גבוה, שעוברים את התקרה להפקדה בקרן פנסיה מקיפה. אנשים כאלה מפקידים עד לגובה המותר בקרן פנסיה מקיפה או במוצר פנסיוני אחר ונהנים מהטבות מס על ההפקדות.

את החיסכון הפנסיוני מעבר לתקרה המותרת (שכר שמעל לפעמיים השכר הממוצע במשק. נכון להיום הפרשה על שכר כזה מגיע לכ-2,780 ש"ח) הם חוסכים בקרן פנסיה משלימה. 

קבוצה שניה לה יועד המוצר בעבר היא אנשים שמצב בריאותם לא טוב ולכן חברות הביטוח אינן מוכנות לבטח אותם. מצב זה השתנה אבל בקרנות הפנסיה המשלימות חברים כבר אנשים כאלה. 

קבוצה שלישית היא עצמאים משום שאין חובת הפקדה חודשית ואפשר להפקיד סכומים משתנים לפי רצון המבוטח. 
ההכנסות של עצמאים אינן קבועות ולכן דפוס הפקדה כזה מתאים להם.
חובת הפנסיה לעצמאים שצפויה להיות מוחלת מתחילת שנת 2017 עלולה להפוך את המוצר לאטרקטיבי פחות עבור עצמאים משום שקופת גמל להשקעה הוא מוצר מתאים במיוחד לדפוס ההשקעה והמשיכה בחיסכון פנסיוני של עצמאים.

גרעון אקטוארי
זהו סעיף שעלותו לחוסכים בקרנות פנסיה לסוגיהן הייתה בין 0.2% ל-0.8% מתוך החיסכון הנצבר. התשלום הזה נובע מהערבות ההדדית בקרן פנסיה, שאינה קימת בקופות גמל ובביטוח מנהלים. כאשר יש גירעון אקטוארי בקרן פנסיה, יש חשש שבעתיד לא תוכל קרן הפנסיה לשלם לחוסכים את סכומי הפנסיה עליהם התחיבה.
המונח קרן פנסיה בהקשר זה, מתייחס הן לקרן פנסיה מקיפה והן לקרן פנסיה משלימה.

על מנת להימנע ממצב כזה התווסף תשלום של כל החוסכים. ברור ששיעור התשלום משתנה מקרן פנסיה אחת לשנייה בהתאם לגובה הגרעון האקטוארי.  
  
מוצרי חיסכון פנסיוני נוספים שאינם קרנות פנסיה


קופות גמל
בשונה מיתר מוצרי החיסכון הפנסיוני, קופות הגמל הן חיסכון טהור ללא ביטוח.
ניתן בקלות להעביר אותה מבית השקעות אחד או מחברת ביטוח אחת לבית השקעות/חברת ביטוח אחר/ת. 

ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים הוא שם מסחרי ישראלי של תכנית חיסכון לפנסיה משולבת עם ביטוח חיים וביטוח אובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים הוא אישי ולא קבוצתי. אין ערבות הדדית ואין תקנון שניתן לשנות אותו, ברוב המקרים לרעת החוסך. 
ביטוח מנהלים מוצע רק על ידי חברות ביטוח.
בעבר הרחוק היו ביטוחי מנהלים בתנאים טובים: מקדם המרה מובטח וחיסכון צמוד למדד בתוספת רבית גבוהה (4.2% ובהמשך 3%). 
החיסכון הצמוד למדד הופסק בתחילת שנות ה-90. גם מקדם ההמרה המובטח בוטל לפני מספר שנים (למעט חוסכים המתקרבים לגיל הפרישה לפנסיה).  

קרן פנסיה משלימה או חיסכון פנסיוני אחר?
קיימים מגוון של מוצרי חיסכון פנסיונים: קרנות פנסיה מקיפות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל לסוגיהן וקרנות פנסיה משלימות. 

איני מתכוון להמליץ באיזה מהם לבחור. הבחירה אינה פשוטה ותלויה בגורמים ספציפיים לאדם או למשפחה.

גם לאחר שבחרתם במוצר יש לא מעט אפשרויות בחירה, למשל בקופת גמל יש מסלולי השקעה שונים ויש מנהלים שונים (בתי השקעות וחברות ביטוח).
לאנשים שונים עשויים להתאים מוצרים שונים. גורמים רבים עשויים להשפיע על הבחירה, למשל: מצב משפחתי, נכסים פיננסיים, סיכוי להעברה כספית בין דורית (הכוונה היא לא רק במקרה פטירה, אלא גם בהקשר של נכונות ויכולת של בני משפחה מבוססים לתמוך באדם או במשפחה), גיל, פוטנציאל עבודה עתידית ופוטנציאל השתכרות עתידית, בני משפחה נתמכים כלכלית (כולל ילדים בריאים עד גיל מסוים) ועוד.

להלן מספר גורמים אותם צריך להביא בחשבון:

1. תשואה צפויה
את העתיד קשה לנבא ולכן לא תוכלו לדעת את גובה התשואה הצפויה. ככל שהעתיד רחוק יותר קשה יותר לנבא אותו. חיסכון פנסיוני הוא לעתיד רחוק.

2. סיכון
בחלק מסוגי החיסכון הפנסיוני הסיכון גדול יותר. סיכון מתבטא בתנודתיות. כשמדובר בחיסכון עם סיכון גבוה, לא בטוח האם "המטולטלת" תהיה למעלה או למטה ביום בו תתתחילו את מימוש החיסכון ויקבע את גובה הקצבה החודשית שלכם.

3. דמי ניהול ותשלומים נוספים לגוף המנהל את החיסכון
ככל שתשלמו פחות כן יגדל גובה החיסכון שתצברו.

4. גמישות
עד כמה קל לעבור ממסלול חיסכון למסלול חיסכון אחר ועד כמה קל לעבור מגורם מנהל אחד לגורם מנהל שני. 

בחירת מוצר חיסכון פנסיוני, מסלול חיסכון וגורם מנהל היא משימה קשה.
 אני יכול להציע לכם את הדברים הבאים:

1. אל תפסלו מראש מוצר חיסכון פנסיוני לפני שתבדקו אותו. 
בדקו אותה מול יתר החלופות בהתחשב במאפיניים הספציפיים שלכם. קרן פנסיה משלימה עשויה להיות אחת החלופות.

2. היו ערים לכך שסוכני הביטוח אינם גורמים מייעצים אובייקטיביים. הם ירוויחו על כל מוצר חיסכון פנסיוני שתחסכו בו באמצעותם. לא בטוח שהסוכנים וחברות הביטוח מרוויחים באותו שיעור על מוצרי חיסכון פנסיוני שונים.
הם עלולים להיות מוטים לטובת מוצר רווחי יותר עבורם.
ברוב המקרים המוצר שהסוכן מרוויח עליו יותר מאשר על מוצרים אחרים הוא ביטוח מנהלים. 
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שירות לקוחות ב-Chat: כיצד הוא קשור לנהיגה מהירה מדי בכביש?

  בדיחה ישנה עוסקת בנהגים הנוסעים מהר מדי על הכביש. הם רוצים להגיע מהר אבל לא איכפת להם לאן יגיעו. רמז עבה: לבית חולים או לבית עלמין.  יש די...