יום שישי, 13 באפריל 2018

תהליך ניהול סיכונים
התרשים בתחילת פוסט זה מתאר את המודל הבסיסי ביותר של ניהול סיכונים.
כמעט בכל ניתוח סיכונים שיטתי שנעשה יפעלו על פיו. גם כשמדובר במודלים מורכבים של ניתוח סיכונים וגם כשמדובר בניתוח הפשטני ביותר.

ההבדלים המהותיים בין מודלים פשטניים למודלים מעמיקים יותר יהיו בתחומים הבאים:

1. מעטפת
במודלים מעמיקים יותר תהיה התייחסות למסגרת (Framework) ולאינטראקציות בין המשתתפים בתהליך.
בארגונים מדובר בהקצאת משאבים, בהגדרת ובאיוש תפקידים.
בכלכלת המשפחה זה פשוט יותר אבל אפשר ורצוי להגדיר מסגרת פעולה של בני זוג ותפקידיהם בהקשר זה. לפעמים כדאי להגדיר גם את תפקידיהם והשתתפותם של הילדים.

2. מידת העומק והכלים (אם בכלל) למימוש התהליך.

3. קריטריונים
הערכת הסיכונים במודלים מורכבים היא בהשוואה לקריטריונים שהוגדרו מראש. במודלים פשטניים יכול להיות שלא יוגדרו קריטריונים כלשהם.

בפוסט זה אתייחס למהותו של כל אחד מהשלבים בתהליך. חשוב לזכור שהתהליך הוא דינאמי ואיטרטיבי, כך שעשויים להיות שינויים גם במעטפת וגם בשלבים קודמים כרונולוגית.

זיהוי סיכונים

מטרה 
זיהוי סיכונים נדרש על מנת להבין את היחס ביניהם לבין מימוש היעדים או המטרות.

תיאור
בשלב הזיהוי מנסים לאתר סיכונים ולתאר אותם. התיאור חייב להתבסס על נתונים עדכניים ומלאים ככל האפשר. הוא צריך להיות מלא ככל האפשר, למשל: מקורות הסיכון, טיפול קיים בסיכון (אם יש כזה), אירועים העשויים לגרום למימוש הסיכון, תוצאות של התרחשותו והשפעתן על המטרות והיעדים.

הערה
מודלים פשטניים ייטו לכיוון של ראיית סיכון כדבר שלילי. במודלים מורכבים סיכון עשוי להיות שלילי, ניטרלי או חיובי. כך למשל, למשפחה המשקיעה את כל חסכונותיה במסלול עם הסיכון המינימלי, לכאורה אין סיכון, אבל למעשה יש סיכון של מזעור רווחים או הפסד. במודלים המורכבים מצב כזה עשוי להיות מזוהה כסיכון. במודלים פשטניים הוא לא יזוהה כסיכון.

ניתוח סיכונים

מטרה
להבין את מהותם של הסיכונים והמאפיינים שלהם.  

תיאור
מסתמך על זיהוי הסיכונים. 
בשלב זה מנסים להבין את רמת הסיכון, אם זה ניתן. חשוב לנתח את ההשלכות או התוצאות של התממשות אירוע סיכון.
עשויות להיות שרשראות מורכבות של תוצאות בהן אירוע סיכון גורם לתוצאה שממנה נגזרים אירוע נוסף או מספר אירועים. מעין עץ סיכונים.
חשוב להעריך גם את ההסתברות להתממשות סיכון. רמת הסיכון היא שילוב של עוצמת הסיכון ושל ההסתברות להתממשותו.
בניתוח סיכונים עשויים להשתמש בטכניקות ניתוח ובכלים המממשים אותן. הוא יכול להיות איכותי, כמותי או שילוב של שתי טכניקות הניתוח.
במקרים רבים נוטים לבצע ניתוח איכותי משום שהוא פשוט יותר.
אם משלבים בין שניהם, אפשר לבצע קודם ניתוח איכותי. 
ניתוח כמותי יבוצע רק ביחס לסיכונים ברמה גבוהה.

אלמנטים נוספים בניתוח:
1. מידת האפקטיביות של אמצעי הטיפול הקיימים
2. מורכבות ותלויות בין סיכונים. 
למשל: אירוע אחד המתרחש מהווה Trigger להתממשות מספר סיכונים.

הערה
מודלים פשטניים יטו להתעלם משרשרת תוצאות ומהיחסים הלוגיים בין התוצאות.
מודלים פשטניים לא ישתמשו בטכניקות ניתוח כמותיות.

הערכת סיכונים

מטרה
יצירת בסיס להחלטות ביחס לסיכונים. ההחלטות עונות על השאלה: האם ומתי להתמודד עם סיכון?

תיאור
שלב ההערכה מתבסס על תוצאות ניתוח הסיכונים. הוא משווה אותן עם קריטריונים שנקבעו מראש.  
במקרים רבים מחלקים את הסיכונים לשלוש רמות: סיכונים ברמה גבוהה המחייבים טיפול, סיכונים ברמה בינונית שהשיקול האם לטפל בהם מבוסס על שיקולי עלות/תועלת וסיכונים ברמה נמוכה בהם מוותרים על טיפול.

בשלב זה ניתנות המלצות ביחס לשאלות הבאות:
1. מהם הסיכונים שבהם צריך לטפל ומהם הסיכונים שאינם דורשים טיפול? 

2. מהו סדר העדיפויות לטיפול בסיכונים?
סדר העדיפויות אינו נגזרת ישירה של רמת הסיכון. עשויים להשפיע עליו גם שיקולים של עלויות, זמינות כוח אדם, שיקולים תדמיתיים ופוליטיים, מידת האפקטיביות של הטיפול הנוכחי בסיכון, מידת הדיוק בהערכת הסיכון ושיקולים נוספים.

הערה
מודלים פשטניים יטו לא לקבוע עדיפויות ובמקום זה להציע: כן לטפל או לא לטפל.
מודלים פשטניים יטו לחלוקה גסה יותר של מרחב הסיכונים, למשל: סיכונים ברמה גבוהה וסיכונים ברמה נמוכה.

טיפול בסיכונים

מטרה
בחירת אמצעים לטיפול בסיכונים ומימוש הטיפול בסיכונים.

תיאור
מסתמך על ההחלטות לטיפול בסיכונים, שהתבססו על תהליך ה-Assessment (זיהוי, ניתוח והערכה) של הסיכונים. הסיכונים שיטופלו וסדרי העדיפויות הוצגו בסוף התהליך הנ"ל. דרגים ניהוליים קיבלו את התוצאות או ביצעו בהן שינויים. 
לגבי סיכונים שהוחלט לטפל בהן יבדקו אפשרויות שונות לטיפול.

אפשרויות לטיפול:

1. הימנעות מסיכון - הפסקת פעילות הגורמת לסיכון.

2. קבלת הסיכון ללא טיפול
למשל במקרים בהם העלות גבוהה מהנזק שעלול להיגרם או במקרים שבהם ההסתברות להתממשותו אפסית.

3. חלוקת הסיכון
למשל ביטוח המעביר לפחות חלק מהסיכון מהמשפחה לחברת הביטוח. במקרה של חברת הביטוח חלוקת הביטוח היא באמצעות מבטחי משנה (חברות ביטוח גדולות יותר לרוב בחו"ל, שחברת הביטוח משלמת להן פרמיה על מנת שייקחו עליהן חלק מהסיכון.
דרך לחלוקת הסיכון בחברות היא מיקור חוץ של פעילות.

4. שינוי הסיכון
שינוי רמת הסיכון באמצעות טיפול. למשל: שינוי רמת הסיכון של חוסר יכולת לשלם משכנתה באמצעות מחזור המשכנתה למשכנתה עם הקטנת התשלום החודשי והגדלת מספר התשלומים. 
עשויים להיות מספר אמצעי טיפול. לא בהכרח ממשים רק אחד מהם. לפעמים ממשים בו זמנית צירוף של אמצעי טיפול.

הערה
מודלים מורכבים יבחנו את כל הספקטרום של אפשרויות טיפול. מודלים פשטניים יטו להתמקד בשינוי הסיכון.
מודלים מורכבים יבחנו את התוצאות ויבצעו איטרציות נוספות אם ה-Residual Risk אינו קביל.
מודלים פשטניים יהיו פחות איטרטיביים ופחות דינמיים.
מודלים מורכבים יכללו תכנית כוללת לטיפול בסיכונים.

דיווח ובקרה
מודלים מורכבים יבצעו בדיקה ובקרה בכל אחד מהשלבים וגם לאחר מימוש תכנית הטיפול בסיכונים יבצעו מעקבים תקופתיים ומעקבים עקב שינויים. 
במודלים פשטניים הטיפול יסתיים עד הצעקה או ההתראה הבאה.

במודלים מורכבים יהיה דגש רב יותר על דיווח ורישום. למשל: רישום סיכונים שהוחלט לא לטפל בהם בשלב זה והסיבות להחלטה הזו.
בעולם הדינאמי דברים עשויים להשתנות, כך שמה שהוחלט לא לטפל בו עשוי לקבל עדיפות גבוהה לטיפול.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הרצאתו של עופר קליין: שוק ההון לא בהכרח מתנהג כמו הכלכלה

  בפוסטים האחרונים עסקתי בהרצאה של פרופ' עומר מואב בזום לחברי "באר המשאלות".  גם בפוסט זה אתייחס להרצאה בזום. הפעם זו הרצאתו ...