יום שני, 30 בדצמבר 2019

קופות גמל: מסלולי חיסכון

בפוסטים קודמים עסקתי בהגדרות ומושגי יסוד של קופות גמל. עסקתי בהיבטי מיסוי ובפדיון קופות גמל.
בפוסט זה אגע ברפרוף בנושא חשוב לא פחות: תשואות וסיכונים. השקעה בקופות גמל היא חיסכון לטווח ארוך. ככל שהתשואה תהיה גבוהה יותר יעמוד לרשותנו סכום גבוה יותר. 
לרוב סיכויים לרווח הולכים ביחד עם רמת סיכון גבוהה יותר. בקופות הגמל יש מסלולים שונים הנבדלים זה מזה באופן ההשקעה. כשההשקעה היא במכשירים פיננסיים עם סיכון גדול יותר יש גם סיכוי גדול יותר לרווח גבוה יותר אבל יש גם סיכון גדול יותר להפסד. 

מסלולי חיסכון פנסיוני


בכל קופת גמל יש מספר מסלולי חיסכון הנבדלים זה מזה. המסלולים נבדלים זה מזה ברמת הסיכון ובתמהיל אפיקי ההשקעה.  
כפי שציינתי בפיסקה הקודמת, במסלול עם סיכון גבוה יותר עשוי להיות גם סיכוי להרוויח יותר.
בחירת מסלול לא מתאים עלולה להקטין את התשואה או לגרום אפילו להפסדים. 

תמהיל אפיקי ההשקעה עשוי לכלול השקעות במניות, באגרות חוב, בפיקדונות שקליים, במטבע זר ועוד. 
רבים חושבים שמניות הן אפיק מסוכן יותר מאגרות חוב. לא הייתי חותם על זה באופן כולל. עשויות להיות אגרות חוב שהסיכון בהן גדול מהסיכון ברוב המניות. 
תמהיל שבו יותר אגרות חוב ופחות מניות נחשב במקרים רבים לפחות מסוכן.

ככל שטווח הזמן קצר יותר, כך הסיכון במסלול ברמת סיכון גבוהה גדול יותר. זה הרעיון העומד מאחורי המודל הצ'יליאני
הרעיון של המודל הזה, המיושם גם בישראל, הוא קביעת מסלול ברירת מחדל סולידי יותר ככל שגיל החוסך עולה, משום שמשך החיסכון הפנסיוני שלו קצר יותר.
כמו כל כלל, הוא אינו נכון לכל חוסך, וחוסך רשאי לעבור ממסלול ברירת המחדל לגילו למסלול אחר.

דמי ניהול


מסלול החיסכון הפנסיוני עשוי להשפיע על גובה התשואה ברוטו. הגוף המנהל את החיסכון גובה דמי ניהול. 
התשואה הנומינלית האמיתית היא התשואה ברוטו בניכוי דמי הניהול. 
יש גופים המנהלים קופות גמל הגובים דמי ניהול גבוהים יותר ויש גופים הגובים דמי ניהול נמוכים יותר. 
צריך לזכור שאפשר גם להתמקח על גובה דמי הניהול ולהקטין אותם.

יכולת ניהול ההשקעות


פרמטר נוסף המשפיע על גובה התשואה הוא יכולת הניהול של מנהלי ההשקעות. 
כמו בכל מקצוע, יש הפועלים טוב יותר ויש הפועלים פחות טוב. לפעמים הפערים בתשואה במסלול דומה או זהה עשויים להיות גדולים. 

לסיכום

חשוב לשים לב לא רק לשיקולי מס ולא רק לשיקולי נזילות, אלא גם לשיקולי תשואה לעומת סיכון. על התשואה משפיעים: מסלול ההשקעה, היכולת המקצועית של הגורם המנהל את הכספים וגובה דמי הניהול. 
  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

שירות לקוחות ב-Chat: כיצד הוא קשור לנהיגה מהירה מדי בכביש?

  בדיחה ישנה עוסקת בנהגים הנוסעים מהר מדי על הכביש. הם רוצים להגיע מהר אבל לא איכפת להם לאן יגיעו. רמז עבה: לבית חולים או לבית עלמין.  יש די...